دل به دنیای نرم افزار قدم گذاشت

1390/11/18

دل به دنیای نرم افزار قدم گذاشت

ايتنا - تمركز گسترده‌تر بر نرم‌افزار، توانايي شركت دل را در خدمات‌رساني به مشتريان افزايش خواهد داد و درآمدهای تازه‌ای را برای این شرکت آمریکایی ایجاد خواهد…

پشتیبان در وضعیت آنلاین است ...