باور غلط درباره تاثير منفي آهن ربا بر هارددرايوها و حافظه هاي فلش!

نيازي نيست در مورد تاثير منفي و مخرب آهن ربا بر هارددرايوها نگران باشيد، چون آهن ربا تنها براي فلاپ ي ديس كهاي 3,5 اينچي خطرناك و مضر است، نه هارددرايوهاي مدرن امروزي! يعني در مورد هارددرايو هاي امروزي، ميدان مغناطيسي اصلا تاثيري بر آنها ندارد! همچنين لازم نيست نگران مجاورت آهن ربا با باشيد، SSD حافظ ههاي فلش يا درايوهاي چون ميدان مغناطيسي بر اين ابزارها نيز تاثير منفي نمي گذارد.

تاریخ ارسال: 1391/3/3
تعداد بازدید: 1415
ارسال نظرپشتیبان در وضعیت آنلاین است ...