بررسی صدور مجوز نسل چهارم تلفن همراه توسط شورای عالی فضای مجازی

بررسی صدور مجوز نسل چهارم تلفن همراه توسط شورای عالی فضای مجازی
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: صدور مجوز خدمات نسل چهارم تلفن همراه برای تمامی اپراتورها در دستور کار ما قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی این خدمت در کشور قابلیت پیاده‌سازی خواهد داشت.

نود آی سی تی - مهدی اخوان بهابادی با بیان اینکه موضوع صدور مجوز خدمات نسل چهارم تلفن همراه در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است، گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم و احتمال اینکه ارائه خدمات مبتنی بر این فناوری در کشور به‌زودی شکل بگیرد، وجود دارد.

وی ادامه داد: البته تا تصویب نهایی صورت نگیرد، نمی‌شود قطعی عنوان کرد ولی اجازه خدمات با فناوری نسل چهارم به اپراتورهای موجود در دستور کار ما قرار دارد.

او گفت: اگر این موضوع به تصویب برسد تمامی اپراتورها اجازه ارایه این فناوری را در کشور خواهند داشت.

تاریخ ارسال: 1392/5/28
تعداد بازدید: 2162
ارسال نظر

به مشاوره نیاز دارید؟

پشتیبان در وضعیت آنلاین است ...