ایران ، توسعه ، ICT

با مطالعه مطلب دوست و همکار ارجمند، زحمتکش و پیگیر درد آشنا و فعال مسائل صنفی جناب آقای مظلوم، ترجیح این شد که از باب احترام و هم از بابت ضرورت تصریح، نکات مشخص ذیل بعنوان سرفصل چند اصل بیان گردد آن هم بسیار کوتاه و در حد ذکر عنوان:

 در آستانه برگزاری جلسه هیئت عمومی به عنوان آخرین برگ انتخابات ساختار اجرایی سازمان نظام صنفی برای فعالیت در دوره چهارم هستیم انتخابات پرشور سازمان در استانها در طول ماه های پاییز و نتایج آن به وضوح نشانگر بزرگی صنف بوده و مشخصات عموم منتخبین صنفی در همه استانها  مبین انسجام و عزم جزم دلسوزان، صاحبان تجربه، انرژی و ایده برای قبول مسئولیت و پرچمداری صنف و انجام وظیفه است.

  • همه اهالی صنف می دانند که ICT محور اصلی برای رسیدن به توسعه پایدار کشور است و با اهتمام به آن منتظر توجه عملی و کاربردی همه تصمیم سازان و تصمیم گیران حاکمیت به این مهم نیز هستند.
  • با برگزاری جلسه آشنایی  و معارفه رؤسای منتخب سازمانهای استانی نظام صنفی رایانه ای تحت تأثیر عمق توجه ، دقت نظر و بزرگی اندیشه یاران دلسوز و توانمند صنف قرار گرفتم و بر خود بالیدم که توفیق خدمت برای این صنف را یافته ام.
  • تشکیل مکرر جلسات هم اندیشی دوستان برای برنامه ریزی نحوه هدایت سازمان گواه بسیار عیانی از اوج بلوغ اهالی منتخب صنف است که خیال همه را آسوده می کند که لازم نیست دلواپس باشیم.
  • نمی دانم چرا التهاب آفرینی؟ چرا بیان از میدان فوتبال داشتن؟ چرا صحبت از قبیله گرایی؟! در این عرصه، همه ایران است، نه عراقی است و نه استرالیایی، برای همه یک دروازه وجود دارد و یک هدف، دشت شقایقی است که می بایست خوشحال باشیم که در ایجاد و رشد و نموش نقش داشته ایم و نظاره گر آن بوده و از تماشایش لذت ببریم، نه آنکه با سخنی گودرزگونه صدمه ای بر عطر و جلوه اش زده و یا با سوتی نابجا توجه همراستا بدان را خدشه دار سازیم.
  • به خودم و به همه سروران، دوستان و اهالی صنف توصیه می کنم که به بلوغ، توان و دلسوختگی همکارانمان اعتماد و اعتقاد داشته باشیم، قبول کنیم که دوران خدمتمان را گذرانده ایم و صنف پرچمدارانی دیگر، قدرتمند و در خور نیاز امروز را برگزیده است. پس قیمومیتی بر عهده ما نیست، تنها می بایست بهره مند از ارمغان این دستاورد، مشوق، پشتیبان و یاور سازمانمان باشیم.
                                                                                                         کاظم آیت اللهی
                                                                                                  رییس سازمان
منبع:http://www.irannsr.org

 

تاریخ ارسال: 1393/12/2
تعداد بازدید: 1323
ارسال نظر
پشتیبان در وضعیت آنلاین است ...