هزینه خدمات نرم افزاري بر روي سيستم ( كامپيوتر شخصي )

  • هريك از عمليات ويژه خارج از نرخنامه فوق با تعرفه هزينه نفر ساعت كارشناسي محاسبه خواهد شد .
  • هزينه هاي فوق شامل آموزش كاربري نرم افزارها نمي باشد .

بروز شده در مرداد 1396

رديف

شـــــرح

قيمت (  ريال )

1

نصب مجموعه نرم افزارهاي عمومي و كاربردي ( مانند Office و.... )

60.000

2

نصب نرم افزار ويژه تخصصي ( به ازاي هر پكيج نرم افزاري)

150.000

3

ويروس زدايي و نصب نرم افزار ويروس ياب ( بروزرساني شده )

200.000

4

نصب سيستم عامل هاي غيرمتعارف غير سرور (mac os & ubuntu,… ) و نصب درايور ( در صورتي كه درايورها از مشتري دريافت گردد ) و در صورت نياز شامل پارتيشن بندي ، فرمت ، نصب

350.000

5

نصب هر نوع سيستم عامل غيرسرور شامل گروه ويندوز و نصب درايور  ( درصورتي كه درايورها از مشتري دريافت گردد ) و در صورت نياز شامل پارتيشن بندي،فرمت،نصب

250.000

6

نصب بازي (CD يا DVD ) ( به احتساب هر DVD و CD اضافي 5.000 ريال )

300.000

7

آماده سازي هارد ديسك ( Format و پارتيشن بندي ) –در صورت نياز به اطلاعات هزينه مجزا و نرخ رديف 8 اين جدول

100.000

8

ارتقا نرم افزاري ( از طريق اينترنت ) و ارتقا Bios و يا Firmware

120.000

9

تهيه نسخه پشتيبان از سيستم ( IMAGE , BACKUP , COPY )

150.000

10

دريافت درايور از اينترنت و رايت بر روي CD

100.000

11

نصب نرم افزاري تجهيزات جانبي- چاپگر ، اسكنر و ... )

100.000

12

نصب وراه اندازي رايانه در محل به درخواست مشتري (هزينه اياب وذهاب اضافه مي گردد)

200.000

13

بازديد فني و نظريه كارشناسي به درخواست مشتري ( هزينه اياب و ذهاب اضافه مي گردد)

150.000

14

كپي VDVوCD (هزينه خود CD  يا DVD استفاده شده مجزا اضافه مي گردد )

9.000

 

 

تاریخ ارسال: 1396/5/29
تعداد بازدید: 757
ارسال نظر