پاساژ كامپيوتر پايتخت

پاساژ كامپيوتر پايتخت

تهران فروشگاه كندل

88665063

88665064

آقای كرمانی  تهران تقاطع وليعصر و ميرداماد مجتمع كامپيوتر پايتخت طبقه زير همكف واحد b٧

 

 

 

تصاویر جدید فروشگاه

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1393/6/9
تعداد بازدید: 6144