تبلت نوت بوک با مانیتور لمسی و قلم

DELL Inspiron Touch & Tablet With Pen 7347  

مشخصات محصول :

قیمت بدون گارانتي گارانتی دلیران Color HDD RAM CPU & L2 Cache Model

 28500000

1000000 Silver 500+ 4 GB 1.7 i3-4010 U

7347

Windows Weight Finger Battery Docking Backlit C-Reader eSata HDMI USB & 3 Camera

VGA

BT Wi-Fi LAN VRAM Graphic Screen Optical
Win 8.1 1.4   3     3   ---- Share Intel 4400 13.3" LED Touch -----

تعداد بازدید 3536
ارسال نظرپشتیبان در وضعیت آنلاین است ...