مبلغ : 57,000,000 ریال

    Add to cart

مناسب جهت کارگاه ها و محیط های سخت صنعتی

مشخصات محصول :

DELL Latitude 5480 (i5-7200 U) 500 GB

قیمت بدون گارانتي گارانتی دلیران Color Windows Weight Model
57,000,000 1000000 Black Dos 1.6 5480
Finger Battery Docking Backlit C-Reader eSata DP HDMI USB & 3 Camera

VGA

BT Wi-Fi LAN VRAM Graphic Screen Optical HDD RAM CPU & L2 Cache
  4     3 1000 Share Intel HD 620 14.1"HD TFT ---- 500 GB 4 D4 3.1 i5-7200 U

تعداد بازدید 192

به مشاوره نیاز دارید؟

پشتیبان در وضعیت آنلاین است ...