تحلیل و بررسی بدافزار PrimeCoin

یک کد مخرب کامپیوتری که از نرم افزار PrimeCoin سوءاستفاده می کند، اخیراً بسیاری از کاربران خانگی و سازمانی اینترنت را با مشکلات شدید امنیتی مواجه کرده است.

تاریخ ارسال: 1393/1/16
تاریخ بروزرسانی: 1393/7/16
تعداد بازدید: 2610
ارسال نظر