بدافزارهاي خطرناك در پوشش پيا مهاي كاريابي

يك شركت ناشناس آمريكايي روش جديد مجرمان اينترنتي در ارسال ايميل هاي آلوده را كشف كرده ايميل هايي كه كاملا سالم به نظر مي رسند اما در بخش ضميمه، بدافزار به همراه دارند. اين شركت يك آگهي کاريابي در يك وب سايت مرتبط قرار داده و ايميلي دريافت كرده كه در ظاهر حاوي يك رزومه كاري است در دنياي مجازي است و ضميمه ايميل كاريابي، phishing اما در نهايت مشخص شده اين فاز جديدي از است. مجرمان سايبري توانستند به كمك اين تروجان اطلاعات بانكي (آنلاين) شركت را Bredolab تروجان

به دست آورده بيش از 150 هزار دلار را به سه حساب بانكي منتقل كنند؛ يكي در اوكراين و دوتا در آمريكا اخيرا كمتر از ضميمه ايميل براي ارسال بدافزار استفاده مي شود اما اين داستان عجيب سرقت نشان مي دهد نبايد چشم بسته به ضميمه ايميل ها اعتماد كرد؛ حتي اگر ايميل هايي سالم و كاملا معتبر ارزيابي شوند! همچنان اسكن كردن ضميمه ايميل هاي دريافتي به كمك نرم افزارهاي به روز ضدويروس اقدامي ضروري است.تاریخ ارسال: 1391/3/2
تعداد بازدید: 1542
ارسال نظر