فشار مايكروسافت به اينتل براي طراحي پردازنده 16 هسته هاي atom


بر روي يك سرور مايكروسافت احتمالا همان Atom مايكروسافت اعتقاد دارد كه يك پردازنده 16 هسته اي راندمان پردازنده هاي رايج سرورها را دارد، با اين تفاوت كه مصرف انرژي به مراتب كمتري خواهد داشت. گزارش هايي وجود دارد كه مايكروسافت براي طراحي اين پردازنده به اينتل فشار مي آورد.

اصرار مايكروسافت بيشتر براي استفاده از اين پردازنده در سرورهاي ديتاسنترهاي خود از جمله سرورهاي موتور

است. مايكروسافت در نظر دارد كه در صورت Windows Live Messenger و Hotmail ،Bing جستجوي برود. VIA شركت Nano و يا AMD كمپاني  متقاعد نشدن اينتل به سراغ پردازند ههاي اينتل در سرورهاي خود استفاده مي كند كه در عين راندمان Xeon در حال حاضر مايكروسافت از پردازنده  هاي  بالاBobcat

، مصرف انرژي بالايي دارند و نياز به سيستم خنك كننده قوي يكي از ملزومات آنهاست. مايكروسافت اعتقاد دارد كه يك پردازنده 16 هسته اي اتم مي تواند همين راندمان پردازنده هاي زئون را داشته باشد با اين تفاوت كه به مراتب مصرف انرژي كمتري دارد و نياز به سيستم خنك كننده آنچناني هم ندارد. حتي

سيستم در يك چيپ) از اتم 16 هسته اي هم بهتر است و ) SoC مايكروسافت معتقد است كه پردازنده هاي را هم شروع كرده است. IBM در همين راستا همكاري با
را هم شروع كرده است. IBM در همين راستا همكاري با

تاریخ ارسال: 1391/3/3
تعداد بازدید: 2795
ارسال نظر