اينترنت اكسپلورر امنيت كمتري  نسبت به ساير مرورگرها دارد

حتما تا به حال بارها شنيد هايد كه امنيت اينترنت اكسپلورر در مقابل مرورگرهايي چون فايرفاكس، كروم و سافاري پايين تر است. اما دليل چيست؟ ابتدا بايد نگاهي انداخت به گزارش تهديدات امنيتي موجود در اينترنت كه دو سال يكبار توسط شركت سيمانتك منتشر مي شود: در سال 2009 تعداد مشكلات امنيتي و نقاط آسيب پذير مرروگرهاي مختلف عبارت بود از: فايرفاكس 169 ، سافاري 94 ، اينترنت اكسپلورر 45 . و كروم 41 آمريكا نيز گزارش US-CERT تيم امنيتي مشابهي در مورد مشكلات امنيتي مرورگرها در سه ماهه اخير ارايه داده است كه طبق آن بدترين مرورگرها به ترتيب عبارتند از: سافاري، كروم، فايرفاكس و اينترنت اكسپلورر. تعجب نكنيد؛ اين دو گزارش تنها يك بعد از امنيت دنياي وب را مورد توجه قرار داده اند و امتياز بالاي اينترنتپ اكسپلورر در اين دو تست نبايد شما را قانع كند از اين مرورگر پرخطر براي وبگردي استفاده كنيد. نكته مهم در مورد مشكلات امنيتي و نقاط آسيب پذير مرورگرهاي مختلف وبي، سرعت عمل مراكز پشتيباني اين مرورگرها در يافتن و مرتفع كردن اين مشكلات امنيتي است: در اين حوزه مرورگرهاي فايرفاكس و كروم بهتر از اينترنت اكسپلورر عمل مي كنند؛ يعني به سرعت مشكل امنيتي را يافته و را هحل مناسب را به كار م يگيرند. مسئله مهم تر تعداد حملات سايبري ثبت شده در مورد مرورگرهاست كه گزارش ها نشان مي دهد تنها در سال 2009 تعداد حملات وبي- امنيتي كه از راه اينترنت اكسپلورر صورت گرفته چند برابر ساير مرورگرها بوده است. در ضمن بيشتر حملات سايبري موجود به دليل آپديت نشدن به موقع اينترنت اكسپلورر و حل نشدن مشكلات امنيتي آن است. يعني باز گذاشتن دروازه هاي يك قلعه، اشتباه مرگباري است و اهما لكاري در بستن اين درواز ههاي باز به مدت طولاني، اشتباهي مرگبارتر! البته اين موضوع در مورد اينترنت اكسپلورر نسخه 8 صادق نيست و بسياري از مشكلات امنيتي قبلي در اين نسخه حل شده است. بنابرايناگر قصد داريد حتما از اينترنت اكسپلورر استفادهكنيد، تنها نسخه 8 آن را انتخاب كنيد. به علاوه سيمانتك اعلام كرده بيشتر مشكلات امنيتي از افزونه هاي مختلف مرورگرها به خصوص ناشي مي شود؛ گزينه اي كه در اينترنت ActiveX اكسپلورر به صورت پي شفرض، فعال است و اين يعني خطري بالقوه! پس هميشه مواظب سايت هايي كه از شما مي خواهند از افزونه هاي مرورگر استفاده كنيد، باشيد. به هر حال اينترنت اكسپلورر همچنان بخش بزرگ تري از بازار مرورگرها (حدود 60 درصد) را در اختيار دارد و هدف بهتري براي مجرمان اينترنتي است!

تاریخ ارسال: 1391/3/3
تعداد بازدید: 2032
ارسال نظر