هدفمندی یارانه ها طراحان ژاپنی را به تکاپو انداخت!

 
هدفمندی یارانه ها طراحان ژاپنی را به تکاپو انداخت!

آب متر دستگاهی است دیجیتالی که به شیر آب وصل میشود و گزارش دقیقی از مصرف به شما می دهد. چیزی که این دستگاه را از دستگاه های مشابهش متمایز میکند تبدیل لیتر مصرفی به هزینه ی واقعی است و رقمی که نمایش داده می شود همان صورت حساب شماست. از آنجایی که بسیاری از ما فکر خالی شدن منابع آب نیستیم لااقل سعی میکنیم جیبمان زیاد خالی نشود و صرفه جویی اجباری می شود. این دستگاه توسط یونگ سوک کیم(Young-Suk Kim) طراحی شده است.

تاریخ ارسال: 1391/8/6
تعداد بازدید: 1164
ارسال نظر