پیش‌بینی سود مخابرات برای سال آینده 53 ریال رشد کرد

پیش‌بینی سود مخابرات برای سال آینده 53 ریال رشد کرد

نود آی سی تی - این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 92 را در اسفند ماه امسال مبلغ 465 ریال اعلام کرده‌ است.

شرکت مخابرات ایران پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (قبل از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی 92 را در اسفند ماه امسال 91 مبلغ 508 ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیات مدیره این شرکت اعلام کرد: در نظر دارد معادل 90 درصد از سود هر سهم را جهت تقسیم بین سهامدارن به مجمع سال 92 پیشنهاد کند.

افزایش پیش‌بینی سود هر سهم (مبلغ 465 ریال نسبت به مبلغ 412 ریال) عمدتا ناشی از افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابرات استانی است.

تاریخ ارسال: 1391/12/18
تعداد بازدید: 1355
ارسال نظر