رگولاتوری سال آینده بازار را رقابتی‌تر خواهد کرد

رییس سازمان تنظیم مقررات:

رگولاتوری سال آینده بازار را رقابتی‌تر خواهد کرد

نود آی سی تی - محمدعلي فرقاني، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بیان این مطلب گفت: در اين برنامه، پاسخگویي موثر و به روز به نيازهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور مطابق با استانداردهاي ملي و بين‌المللي، حفظ حقوق تمامي ذينفعان رگولاتوري با رعايت اصول رقابت، شفافيت، انصاف، عدالت، اخلاق‌مداري، صراحت و نوآوري، توسعه و بهبود فضاي سرمايه‌گذاري و كسب و كار در حوزه ICT و احقاق حقوق و حفظ و صيانت از منافع ملي در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي از اهدافي است كه براي رسيدن به چشم‌انداز مورد نظر تعيين شده است.

ریيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویي افزود: برنامه سال 92 رگولاتوري با رويكرد استفاده از ظرفيت و پتانسيل‌هاي داخلي به منظور نهادينه‌شدن دانش فني در بدنه سازمان تدوين شده است.

تاریخ ارسال: 1391/12/18
تعداد بازدید: 1308
ارسال نظر