ايسنا- كارولين اورسون، معاون بخش تبليغات جهاني مايكروسافت با خروج از اين شركت اعلام كرد که ‌به فيس بوك ملحق شده است. اين اولين باري نيست كه مقامات مايكروسافت در فيس بوك مشغول به كار مي‌شوند، اما اورسون ارشدترين مقامی ‌است كه تا به حال به فيس‌بوك رفته است. اورسون پيش از آغاز فعاليت در مايكروسافت معاون بخش تبليغات شبكه‌هاي MTV بود. مايكروسافت از اظهارنظر در خصوص خروج اورسون خودداري كرد.

تاریخ ارسال: 1389/12/1
تعداد بازدید: 9583
ارسال نظر