ساخت کوچک ترین کامپیوتر دنیا رکورددار شد

رکورد ساخت کوچک ترین کامپیوتر دنیا توسط دانشگاه میشیگان شکسته شد

در حالی که کمپانی IBM برای مدتی عنوان تولید کنندهي کوچکترین کامپیتور دنیا را یدک میکشید، اما سرانجام دانشگاه میشیگان توانست با نمونهی جدید خود، این لقب را دوباره به دست بیاورد. نمونهي تولیدی آنها سه برابر کوچکتر از محصول تولیدی IBM است.

اگر چه تا به الان لقب کوچکترین کامپیوتر جهان متعلق به نمونهی تولیدی کمپانی IBM بود، اما هماکنون تیمی از دانشگاه میشیگان (Michigan) توانسته با تولید یک کامپیوتر در ابعاد ۰.۳۳ میلیمتر، نمونهای را تولید که حتی یک دانهی برنج هم در کنار آن بسیار بزرگ جلوه میکند. بد نیست بدانید که در گذشته همین دانشگاه، عنوان کوچکترین کامپیوتر را با ابعاد 2mm x 2mm x 4mm در اختیار داشت و سرانجام IBM بود که با نمونهی 1mm x 1mm x 1mm خود توانست این عنوان را به دست بیاورد.

البته نباید محصول تولید شده را با کامپیتورهای رایجی که خودمان از آن‌‌ها استفاده میکنیم اشتباه بگیریم و از اساس نمونههای تولید دانشگاه میشیگان و کمپانی IBM با پیسیها متفاوت هستند. به عنوان نمونه، محصول تولید دانشگاه میشیگان از روش فتوولتاییک (روشی برای تبدیل نور به انرژي)  انرژي خود را تامین کرده و شامل یک پردازنده، یک مموری سیستم (System Memory – مکانی برای نگهداری برنامهها و دادههای در حال استفاده) و فرستنده و دریافت کننده بیسیم است که با استفاده از نور میتواند اطلاعات را ارسال و دریافت کند.

کوچکترین کامپیتور جهان در حال حاضر به عنوان یک سنسور تشخیص دما با دقت بالا فعالیت میکند و میتواند با استفاده از پالسهای الکترونیکی، دما را به فواصل زمانی تبدیل کند. به عنوان نمونه این محصول توانایی این را دارد که دمای خوشههای سلولی درونی یک تومور را با خطای کمتر از ۰.۱ درجه سلسیوس گزارش بدهد.

تاریخ ارسال: 1397/4/4
تعداد بازدید: 229
ارسال نظر