لپ تاب دل مناسب برای کارگاهها و محیطهای سخت صنعتی

DELL E6440 (i5-4310) M

مشخصات محصول :

قیمت بدون گارانتي گارانتی دلیران Model
53000000 1000000 E6440
Color Windows Weight Finger Battery Docking Backlit C-Reader eSata Pen Dp HDMI USB & 3 Camera

VGA

BT Wi-Fi LAN VRAM Graphic Screen Optical HDD RAM CPU & L2 Cache
Gray Win7 2   6         4 1000 2G AMD 8690M 14.1"  FHD TFT

DVDRW 

500 SSH

8 GB 2,2 i5-4310 M

تعداد بازدید 1481