لپ تاب دل مناسب برای کارگاهها و محیطهای سخت صنعتی

DELL E7450 (i5-5300) U

مشخصات محصول :

قیمت بدون گارانتي گارانتی دلیران Model
52000000 1000000 E7450
Color Windows Weight Finger Battery Docking Backlit C-Reader eSata Pen Dp HDMI USB & 3 Camera

VGA

BT Wi-Fi LAN VRAM Graphic Screen Optical HDD RAM CPU & L2 Cache
Black Win7 1.5 4     3   1000 Share Intel HD 5500 14.1"  FHD TFT

----

256M2

8 GB 2,3 i5-5300 U

تعداد بازدید 1496