لپ تاب دل مناسب برای کارگاهها و محیطهای سخت صنعتی

DELL E5550 (i7-5600) U

مشخصات محصول :

قیمت بدون گارانتي گارانتی دلیران Color  Windows Weight Model
49500000 1000000 Black Dos 2 E5550
Finger Battery Docking Backlit C-Reader eSata Pen DP HDMI USB & 3 Camera

VGA

BT Wi-Fi LAN VRAM Graphic Screen Optical HDD RAM CPU & L2 Cache
  4         3 1000 Share Intel HD 5500 15.6"  HD TFT ---

1T

8 GB 3.1 i7-5600 U

تعداد بازدید 569