لپ تاب دل مناسب برای کارگاهها و محیطهای سخت صنعتی

DELL 5480 (i7-7600) U

مشخصات محصول :

قیمت بدون گارانتي گارانتی دلیران Color Windows Weight Finger Model
65000000 1000000 Black Win10 1.6 5480
Battery Docking Backlit C-Reader eSata Dp HDMI USB & 3 Camera

VGA

BT Wi-Fi LAN VRAM Graphic Screen Optical HDD RAM CPU & L2 Cache
4     3 1000 Share NvidA GT 930 14.1"  FHD TFT

----

1 TB

8 D4 3,9 i7-7600 U

تعداد بازدید 702
ارسال نظر