لپ تاب دل مناسب برای کارگاهها و محیطهای سخت صنعتی

DELL 7480 (i7-7600) U

مشخصات محصول :

قیمت بدون گارانتي گارانتی دلیران Color Windows Weight Finger Model
84000000 1000000 Black Win10 1.3 7480
Battery Docking Backlit C-Reader eSata Dp HDMI USB & 3 Camera

VGA

BT Wi-Fi LAN VRAM Graphic Screen Optical HDD RAM CPU & L2 Cache
4     3   1000 Share Intel HD 620 14.1"  FHD TFT

----

256 M2

8 D4 3,9 i7-7600 U

تعداد بازدید 850