گارانتی 12 ماه دلیران

  کامپیوتر صنعتی دل     

DELL Optiplex Desktops 7050MT 4.2 GHz 16GB RAM DDR4

     /intel Core i7-7700 4.2 GHz / 16GB RAM DDR4 / 4 TB HDD / DVD+/-RW /GT1030 2G

LAN 1000 / USB Keyborad & Mouse /DOS

        گارانتی 12 ماه دلیران : 163000000 ریال

گارانتی 18 ماه دلیران : 164000000 ریال


تعداد بازدید 167